7. Υπαναχώρηση – επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)

7.1. Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοραπωλησίας ενός προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε αιτιολογία.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα που υποδείχθηκε από εσάς (π.χ. σε περίπτωση που κάνετε ένα δώρο) απέκτησε τη φυσική κατοχή των προϊόντων που έχετε αγοράσει.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο ή e-mail) που θα πρέπει να μας την αποστείλετε εντός της ως άνω προθεσμίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (λινκ με υποδειγμα). Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
7.2. Εξυπακούεται ότι θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, με την αρχική συσκευασία του μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης) και να αποσταλούν το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησή σας. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής, έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Συμφωνείτε ρητώς ότι εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό της παραγγελίας σας σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της γνωστοποιήσετε. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται τα έξοδα αποστολής.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, το Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
7.3. Σε περίπτωση ανοίγματος της συσκευασίας ή και θέσης σε λειτουργία του προϊόντος, δεν υπάρχει δυνατότητα υπαναχώρησης, καθώς το προϊόν χαρακτηρίζεται ως μεταχειρισμένο και ο πελάτης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία για την μείωση της αξίας του προϊόντος. Η μείωση της αξίας από το άνοιγμα της συσκευασίας και επακόλουθα από τον χαρακτηρισμό του προϊόντος ως μεταχειρισμένου εξετάζεται κατά περίπτωση και καθορίζεται από την εταιρεία. Η chromoafisa.gr, δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της, ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό.

8. Επιστροφή ελαττωματικών προϊόντων
Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση, θα γίνεται αποδεκτή εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα, θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., απόδειξη λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
Η επιστροφή των προϊόντων θα πραγματοποιείται είτε με προσωπικό και μεταφορικά μέσα του e-shop είτε μέσω courier. Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στη chromoafisa όσο και για την επαναπροώθηση στον πελάτη του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν τη chromoafisa.
Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για τη διαπίστωση του αναφερόμενου από τον πελάτη ελαττώματος.
Υπό την προϋπόθεση, ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί αυτά, από την chromoafisa.gr, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν αντίστοιχης ποιότητας και τιμής, άλλως σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της γνωστοποιήσετε.
Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή, η chromoafisa, έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας, θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα μεταφοράς του προϊόντος θα βαρύνουν τον πελάτη.